Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

25
Tue, Feb
105 New Articles

APIA - Informare privind implementarea Măsurii 14 - “Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 - pachetul b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor

Actualitate
Typography

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că  în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea animalelor” - pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri.

Cererile de plată pentru Măsura 14 –Bunăstarea animalelor –pachetb) păsări se depun însoţite de următoarele documente:

 1. Copie CUI / CIF, după caz;
 2. Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - cod CAEN/act de inființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0147 – Creșterea păsărilor)și/sau 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).
  Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată;
  formularul "Date informative" (cod 30) care cuprinde indicatorul "venituri din activităţi agricole",;
  formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) care cuprinde indicatorul "venituri totale".
 3. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal /împuternicitului;
 4. Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; Copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament. Dacă autorizația este eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației.
 5. Copia notificarii către DSVSA referitoare la densitatea practicată.
 6. Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu autorizaţie sanitar-veterinarădin care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de crestere utilă. Din suprafata  totala respectiv suprafaţa cuştilor/compartimentelor se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stalpi, alte spatii nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări, inclusiv a cuibarelor în cazul găinilor ouătoareîn sistem alternativ la sol a cuibarelor pentru găinile de reproducție rase greleși spațiul aferent cocoșilor pentru categoria de gaini de reproducție rase grele.Având în vedere că, suprafața minimă obligatorie pe cap de găină ouătoare în sistem de creștere în cuști îmbunătățite, include și suprafața cuibarului (750cmp/cap găină), la calcularea suprafeței necesare pentru respectarea condițiilor de bunăstare superioară se măsoară suprafața totală a cuștii care include și suprafața cuibarului rezultând astfel o suprafață de 825 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 10%, respectiv 862 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 15%. Pe copia schiței  halelor fermierul va menționa aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile.
 7. Copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor în vederea monitorizării acestora zilnice este la dispoziţie în exploataţie.
 8. Copia documentului care atesată funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe.
 9. Graficul de livrare estimat anual.
 10. Graficul de populare estimat anual.
 11. Document coordonate bancare.
 12. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.

Pentru documentele depuse în copie odată cu cererea de plată fermierul va prezenta și documentele originale în vederea efectuarii conformității cu originalul de către persoana care primește cererea din cadrul Centrului judetean al APIA .

Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea păsărilor consultați Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a III-a-2020,  aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/14.01.2020, publicat pe site-ul APIA la adresa  http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilor.

Ghidul solicitantului pune la dispoziția potențialilor beneficiari informațiile necesare privind:

 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii în vederea obținerii plăților;
 • completarea și depunerea cererii de plată,fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de solicitanți pentru obținerea plăților;
 • angajamentele asumate pe care trebuie să le respecte solicitanții în vederea accesării subpachetelor;
 • respectarea prevederilor legale în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligațiilor şi angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancțiuni şi reduceri pe care le suportă beneficiarii în cazul nerespectării acestora.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS