Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

11
Sat, Jul
309 New Articles

Primăria Turda: Anunţ recrutare mentori SEI

Diverse
Typography

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj-Napoca anunța deschiderea unui apel de selecție pentru ocuparea poziției de Mentor SEI în cadrul Proiectului CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, implementat în parteneriat cu Primaria Municipiului Turda in perioada mai 2018 – mai 2021.

Durata postului: perioadă determinată (până în martie 2021), cu normă de muncă parțială (4 ore/zi).

Atribuțiile Postului:

 • Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI (sprijin educațional intensiv / meditații) cu elevii din ciclul gimnazial alocati in cadrul proiectului
 • Motiveaza elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, constientizarea importantei educatiei, având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului si abandonului scolar;
 • Mentine legatura cu elevii mentorati, organizând si desfasurând întâlniri individuale si de grup cu scopul de a facilita formarea unor abilitati de comunicare, cooperare, de dezvoltare personala si de a oferi consiliere si orientare educationala si profesionala;
 • Monitorizeaza frecventa si progresul scolar al elevilor mentorati;
 • Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee si scoli vocationale si ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educational in functie de abilitatile, inclinatiile si performantele scolare;
 • Propune solutii de îmbunatatire a calitatii participarii scolare acolo unde este cazul;
 • Faciliteaza relatia scoala-parintii încurajând implicarea parintilor în viaþa scolara a elevilor mentoratii – întâlniri individuale si de grup cu parintii si elevii mentorati;
 • Participa la întâlnirile de lucru si schimb de experienta din cadrul proiectului;
 • Colaboreaza cu profesorii de sprijin educaþional intensiv (SEI), dirigintii si responsabilul activitati scoala;
 • Colaboreaza cu ceilalti mentori (anteprescolar-prescolar, alti SEI si ADS în scopul maririi impactului activitatilor educationale, actiuni locale de arta si sport si de mentorat pentru beneficiari;

Cerințe:

 • Absolvenţi de studii universitare;
 • Cunostinte si experienţă în sistemul educational sau in domeniul educatiei non-formale/lucrul cu tineri
 • Cunostinte si competente in domeniile: non-formal, comunicare, dezvoltare personala, educaţie incluzivă, diversitate, interculturalitate, anti-discriminare. Experiența de lucru cu elevii sau studenții care provin din grupuri vulnerabile sau comunități de romi constituie un avantaj
 • Abilitati pedagogice excelente, capacitate de analiza si sinteza, atenție la detalii, adaptabilitate si flexibiliatate, creativitate, capacitate de planificare și organizare a activităților de mentorat
 • Cunoasterea contextului local si al comunităţii locale constituie un avantaj
 • Cunoaşterea elementelor si aspectelor culturii romilor reprezintă un avantaj
 • Atitudini si valori de deschidere, egalitate de sanse, respect pentru diversitate si interculturalitate
  • Cunoașterea pachetului Microsoft Office și utilizarea corespunzătoare a poștei electronice
 • Candidaţii care îşi asumă apartenenţa la minoritatea romilor sunt încurajaţi să aplice

Instrucțiuni pentru aplicare:

Persoanele interesate vor transmite următoarele documente pana la data de 30 Octombrie 2019:

 1. Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 2. Copii după actele de studii (diplomă de licenţă);
 3. Adeverinţă cu vechimea in munca si/sau adeverinta de student (dacă este cazul);

Documentele vor fi trimise prin email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre proiect:

Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) implementează în perioada mai 2018 – aprilie 2021 proiectul CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 – Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Obiectivele specifice ale proiectului relevante pentru programul de Mentorat SEI:

 • Obiectivul specific 2: Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru un numar minim de 140 elevi (minim 75% elevi de etnie roma), din ciclul primar (cls.0-IV) si 340 elevi din ciclul secundar inferior/gimnazial (cls. V-VIII) din comunitatile dezavantajate din municipiul Turda, prin solutii incluziv integrate de programele Scoala dupa scoala (SDS);

Pentru mai multe detalii despre poiect accessati urmatorul link.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS