Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

14
Wed, Apr
266 New Articles

Finalizarea activităților din cadrul proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE”

Diverse
Typography

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” - POCU/76/6/6/106572 - contract de finanțare, nr. 27261/23.04.2018, cod SMIS: 106572, derulat în perioada 23.04.2018 – 22.02.2021.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6636544.47 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 5641062.90 lei. Proiectul s-a derulat în județele Cluj și Hunedoara și a avut o durată de 34 de luni.      

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calitații și ,accesul echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor didactice și profesionale a 300 de cadre didactice, personal de sprijin și 13 manageri școlari din școlile defavorizate din județele Cluj și Hunedoara, prin participarea la programe de formare și dezvoltare instituțională/acțiuni educaționale destinate în special copiilor cu grad crescut de risc educațional, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

La finalul programelor de formare grupul țintă este capabil să folosească metode inovative, interactive, atractive în procesul de predare, dar și să realizeze fișe de evaluare și dezvoltare personală a elevilor, care să-i ajute la îmbunătățirea performanțelor școlare prin acțiuni specifice. În procesul educativ au fost implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și au fost promovate exemplele de bună practică.

Principalele rezultate înregistrate la finalul proiectului:

 • 300 de cadre didactice și personal de sprijin formate (au participat la programe de formare acreditate - „Evaluare și dezvoltare personală a copiilor și elevilor”, „Folosirea mijloacelor TIC în educație” și la un curs de dezvoltare a competențelor transversale), din care minimum 285 de persoane au fost certificate;
 • 13 manageri școlari formați (au participat la programul de formare „Management educațional”);
 • 13 planuri de dezvoltare instituțională optimizate/actualizate și monitorizate;
 • 214 mini-proiecte educaționale implementate;
 • 214 instrumente de sprijin acordate;
 • 71 de burse de performanță acordate;
 • 48 de mini-proiecte educaționale (pentru calitate în educația incluzivă) implementate;
 • 48 de premii pentru calitate în educația incluzivă acordate câștigătorilor;
 • 13 ateliere de lucru desfășurate;
 • 10 workshopuri pentru facilitarea schimbului de idei organizate;
 • 100 de vizite de schimburi de bune practici organizate;
 • 1 rețea de parteneri creată pentru facilitarea dialogului școală - familie - comunitate - actori relevanți;
 • 1 rețea de profesori, personal de sprijin și mentori creată

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:  Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Str. Argeș nr. 24, Cluj–Napoca

Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832; www.isjcj.ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, I.Ș.J. CLUJ                                              

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS