Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

24
Sat, Feb
121 New Articles

Finalizare proiect “REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTEȚ” ȘI A CREȘEI NR. 4”  cod SMIS 124461

Administraţie
Tools
Typography

Data: 29.11.2023

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar a fost semnat la 07.11.2019, Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4891, Cod SMIS: 124461, pentru proiectul “REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTEȚ” ȘI A CREȘEI NR. 4”

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDELUL ISTEȚ" ȘI A CREȘEI NR. 4 a fost sa creeze infrastructura necesară desfașurării actului educațional în condiții sporite de confort și utilarea spațiilor pentru derularea activităților didactice contribuind astfel la creșterea gradului de participare la procesul educațional.

Proiectul și-a fixat ca obiective specifice :

Obiectiv 1: Reabilitarea imobilului în care își desfășoară activitatea cele două unități de învațământ: Grădinița cu Program Prelungit "Prichindelul Isteț" și Creșa nr. 4

Obiectiv 2: Separarea spațiilor și realizarea independenței funcționării activităților desfășurate de cele două instituții prin extinderea pe verticală a imobilului

Rezultate obținute:

  1. Reabilitarea corpului de clădire existent al Grădiniței cu program prelungit Princhindelul Isteț si Creșa nr. 4, dotarea și amenajarea acestuia pentru spații educaționale prietenoase și confortabile 

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 

  1. Separarea spațiilor și realizarea independenței funcționării activităților desfășurate de cele doua instituții: grădinița și creșa, prin extinderea pe verticală a imobilului

Valoarea la începutul implementării proiectului - 0 

Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1 

  1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:

antepreșcolar - 37 copii din care 21 de fete și 16 de băieți,

persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 5 

  1. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:

preșcolar - 260 copii din care 152 de fete si 108 de băieți,

persoane aparținând categoriilor dezavantajate - 7 

  1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului:

antepreşcolar, preşcolar - 1 unitate de învățământ antepreșcolar ce îndeplineşte normativele în vigoare

  1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului:

antepreşcolar, preşcolar - 1 unitate de învățământ preșcolar ce îndeplineşte normativele în vigoare

Proiectul “REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDELUL ISTEȚ" ȘI A CREȘEI NR. 4”  a avut o valoare totală de 14.346.186,85 lei, din care:  

  • 444.795,33 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 597.439,27 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
  • 759,90 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
  • 018.599,99 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile

Perioada de implementare a proiectului a fost de 72 de luni, respectiv între data de 22.12.2017 și 30.11.2023 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Impactul proiectului:

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

Date de contact:
Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS