Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

01
Fri, Jul
103 New Articles

Şedinţă ordinară a Consiliului Local Turda, pe 31 mai. Cristian Pop depune jurământul în funcţia de consilier local PSD, după plecarea lui Răzvan Ciortea

Administraţie
Tools
Typography

Consiliul Local al municipiului Turda se întruneşte în şedinţă ordinară marţi, 31 mai de la ora 13.00.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

I. Depunerea jurământului de către domnul Pop Cristian ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant din partea Partidului Social Democrat, prin Încheierea civilă nr. 1881/2022, pronunțată de Judecătoria Turda, Secția Civilă, în dosarul nr. 3182/328/2022.

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Șef;
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru – Desființare teren sport neacoperit corp C4. Reabilitare, restructurare și extindere corp C3 prin construire casa scării și sală de sport la subsol în Municipiul Turda, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 4.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat al Proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al societății Transport Urban Public SRL, pentru perioada 2022-2025.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 si repartizarea profitului aferent anului 2020, aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului net la data de 31.12.2021, aprobarea repartizării profitului net suplimentar aferent anilor 2013 și 2019, aprobarea execuției bugetare aferente exercițiului financiar 2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor si al directorului general la 31.12.2021, descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general, aprobarea raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2021, la societatea Salina Turda SA.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant al domnului Pop Cristian din partea Partidului Social Democrat.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea Adunării Generale a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRl pentru data de 13.06.2022 și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 13.06.2022.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice privind imobilul situat administrativ în Turda, str. Dr, Ioan Rațiu nr. 81, înscris în cartea funciară nr. 55159 cu nr. top. 2004/2, 2005 și a documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 1720 mp, cu nr. cadastral 55159.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru dezmembrarea unui imobil situat în Turda, str. Arieșului nr. 16 B, jud. Cluj, înscris în CF nr. 65733 Turda, nr. cadastral 65733.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26 A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de comodat nr. 8939/21.06.2011 încheiat între Municipiul Turda și Clubul Sportiv Sport Line Turda..
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda;
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 53/28.02.2022 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada martie – decembrie 2022.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS